Sultan Khaidir adalah putera dari pasangan Sultan Muhammad Said Malikul Zahir, Sultan kerajaan Samudra Pasai ke-6 dengan sultanah Bahiah. Sultan yang memiliki nama lengkap Sultan Khaidir Malikul Zahir mendapat gelar Malikul Zahir ketika ia diangkat menjadi raja. Sultan Khaidir memerintah kerajaan Samudra Pasai selama kurang lebih sembilan tahun antara tahun 815 H / 1412 M dan 824 H / 1420 M. Pada tahun 824 H beliau digantikan oleh putrinya yang bernama Sultanah Nahrasiyah Malikul Zahir.

Share